Over ons?

Karin Beenen:

Prettig Oud is een nieuwe speler op het terrein van de ouderenzorg.

Prettig Oud is geen doorsnee ouderenhulp. Samen met Riet heb ik mij verdiept in de nieuwe oudere en de opgaven waarvoor u kunt staan. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het gevoel van de  Prettig Oud (ere), door u te informeren en tijdig te anticiperen op zaken die kunnen gebeuren.
“Voorzorg“ kan rust en zekerheid geven, daar ben ik van overtuigd. Mijn rol als adviseur is dienend en ondersteunend, luisterend met aandacht. Ik ga voor het meest passende advies, binnen uw mogelijkheden en uw levenswaarden. Ik draag Prettig Oud een warm hart toe. Dit komt omdat ik mezelf typeer als een harde werker die oog heeft voor de ander en graag iets doet voor die ander.

Ik ben goed thuis in de wereld die gezondheidszorg heet: begonnen als verpleegkundige in de psychiatrie en de ouderenzorg, als docent en voorlichter en nu nog steeds actief als belangenbehartiger in de gezondheidszorg. Ik zet graag mijn kennis en ervaring in voor u, de nieuwe oudere, die “slagvaardiger” en meer dan vroeger zelfstandig wil zijn.
U kunt op mij rekenen en ik hoop u gauw te ontmoeten.

Opleidingsachtergrond: Verpleegkunde B, Lerarenopleiding omgangskunde/gezondheidskunde/verpleegkunde, HBO recht.

U kunt mij bellen: 06 50 96 57 27

Riet Ogink:

Het idee voor PrettigOud is een aantal jaren geleden ontstaan. 

Namens mijn familie heb ik voor mijn dementerende moeder in eerste instantie de zorg geregeld. Ze wilde graag thuis blijven wonen. Toen maakte ik voor het eerst kennis met de wereld van zorgprofielen, PGB’s en Wmo. Ik ben van huis uit een regelaar en organisator en heb jarenlang veel complexe projecten en organisaties geleid. Maar de zorg voor mijn moeder regelen was toch wel een lastige klus. Ik begrijp daarom ook heel goed dat met name ouderen “verdwalen” in de huidige complexe (zorg) regelgeving. Dat raakt me, immers zij lopen het grootste risico een beroep te moeten doen op ondersteuning.

Omdat ik ervan hou dingen uit te zoeken en altijd op zoek ben naar creatieve oplossingen, rijpte zich langzaam het idee voor PrettigOud. Karin en ik hebben elkaar op dat thema gevonden. We hebben ons uitgebreid verdiept in de aspecten van ouder worden en wat dat met zich mee brengt. Zoals Karin al aangeeft viel ons daarbij op dat de oudere –ook de “jonge” oudere van nu- zich zo weinig voorbereidt op de fase na het werkzame leven. Terwijl het zoveel rust kan geven als je de zaken die je kunt regelen in orde hebt.

Ik wil voor u de kritische luis in de pels zijn die met u kijkt of u de zaken op orde hebt. Ook help ik u graag met het maken van keuzes en regel en organiseer de benodigde ondersteuning.

Opleidingsachtergrond: Lerarenopleiding, Master in public sector management TIAS bussinessschool, Communicatie C, diverse trainingen in o.a. financieel -en projectmanagement,  Bewindvoering.

U kunt mij bellen: 06 40 28 98 53

Meer lezen over onze visie? klik hier