Naar een Mensgericht Senioren Beleid in Tilburg

Naar een Mensgericht Senioren Beleid in Tilburg.

 

Op 12 oktober heeft PrettigOud de bijeenkomst : “Naar een Mensgericht Lokaal Seniorenbeleid”, bijgewoond. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de KBO/PCOB en Zorgbelang.

De opkomst was groot. Alle kringbesturen en leden van de KBO /PCOB Tilburg, Contour de Twern, wethouder Kokke, maatschappelijke organisaties, wijkteams en politieke partijen waren aanwezig.

Het moest een inspirerende middag worden. Els Arts, voorzitter van de KBO Tilburg opende de middag. Vervolgens was de eerste spreker mevrouw Katrien Luijkx,  hoogleraar Ouderenzorg van de  UVT aan het woord.  Zij gaf een inkijk in haar werkveld en de onderzoeksopdrachten. De leefwereld van ouderen en kwetsbaren ouderen staan hierin vaak centraal.

Daarna gaf dhr. John Beckers, van ZorgvoorElkaar Breda, een presentatie. In Breda werken 35 organisaties samen in een Zorgnetwerk. Met een telefoontje kan de burger in Breda die een hulp of zorgvraag heeft geholpen worden.

Een bevlogen spreker die vindt dat de ouderenzorg “ Efteling Proof” moet worden gemaakt. Alles kan en denken vanuit de klant.  Men moet luisteren, leren en helpen en vooral samenwerken.

Na de pauze ontstond een levendige discussie over de vraag: “ Hoe kan Tilburg Senior Vriendelijker worden”.

Een korte impressie van de ideeën die ter tafel kwamen zijn:

-meer kleinere huiskamers in de wijken voor senioren,

-meer domotica en investeren hierin,

– het Rotterdams Model ( bezoek jaarlijks alle 7o +),

-bespreken wat er nodig is om de “ slapende leden” bij de KBO te betrekken,

-een blije doos voor de oudere nieuwkomer in de wijk.

-meer maatwerk voor de ouderen qua leeftijd, de oudere 65+ plusser bestaat niet.

De KBO belooft de genoemde initiatieven te bekijken en mee te nemen in de gesprekken die gevoerd worden met de gemeente Tilburg en elders.

Naar aanleiding van deze middag wil PrettigOud graag inhaken op wat ons ter ore is gekomen op de Seniorenbeurs van 7 oktober jongstleden.

PrettigOud stond versteld van het hoge rapportcijfer wat de meeste bezoekers zichzelf gaven over hun PrettigOud gevoel. Dit was heel positief. Velen gaven zichzelf een acht of hoger. De ouderen vinden het belangrijk om zelf actief te blijven,  je moet het zelf wel blijven doen, ook als je alleen bent. Uiteraard is het ervaren van gezondheid een groot goed hierbij.

Ook hebben we tips gevraagd voor de Gemeente Tilburg op de beurs. Veel tips die PrettigOud heeft geïnventariseerd hebben te maken met een veilige woonomgeving. Zoals :

1. meer aandacht voor de buitenomgeving,

2.  het bijhouden van trottoirs,

3. geen ongelijke stoepen,

4. vegen en schoonhouden van de stoepen, meer als nu het geval is,

5. goede verlichting,

6. meer parkeerplaatsen voor ouderen in de straat.

7. bij post altijd een telefoonnummer vermelden. Niet alle ouderen zijn in het bezit van een computer.

Misschien kan de KBO/PCOB bovengenoemde tips ook meenemen. Immers er wonen steeds meer ouderen langer zelfstandig en de betekenis hiervan zal door moeten klinken in alle beleidsterreinen over welzijn en de ouderen van Tilburg.

 

Karin

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diensten

wonen

zorg

welzijn

financiën