Aanbod

We beginnen bij uw vraag, liefst komen we bij u op bezoek.
We kijken waar uw vraag mee samenhangt en geven u op basis daarvan een passend advies. U kunt daarbij denken aan de onderstaande mogelijkheden:

Alles op orde gesprek

In een uitgebreid gesprek met u kijken we of u goed voorbereid bent op de komende jaren. U krijgt een schriftelijke terugkoppeling met “voorzorg” tips en adviezen.

Kosten € 150,- inclusief BTW.
Vervolggesprekken € 50,- per uur excl 21% BTW.

We kunnen hierbij gebruik maken van onderstaande lijsten:

 • Checklist over uw woonsituatie.
 • Checklist over uw gezondheid.
 • Checklist over uw sociale context.
 • Checklist over uw financiën/juridische situatie.
 • Onderzoek naar hoe “leeftijdsbestendig” is uw woning.
 • De veiligheidsscan in en om huis.

Wegwijs gesprek

U woont in Groot Tilburg, u heeft een specifieke vraag rondom uw zorg, -woon, -welzijns- of financiële situatie. U wilt hierbij graag ondersteuning. Wij schetsen de mogelijkheden voor u. 

Kosten €50,- excl BTW per uur. 

U kunt hierbij denken aan b.v.:

 • Advies rondom uw woonsituatie.
 • Advies over aanpassingen in en om uw woning. Eventueel ondersteund met een opname van uw woonsituatie.
 • Advies over de mogelijkheden die er zijn voor zorg en ondersteuning in de thuissituatie.
 • Berekening van uw eigen bijdrage als u een beroep doet op een PGB, Wmo of de wet langdurige zorg (WLZ).
 • Advies over de mogelijkheden van mantelzorg en ondersteuning.
 • In kaart brengen van uw sociale netwerk.
 • Advies over dagvoorzieningen.
 • Advies rondom levenstestament, volmacht, mentorschap of bewindvoering.

Regelgesprek

U woont in Groot Tilburg en u wilt dat wij voor u ondersteuning regelen en aanvragen doen. 

Kosten € 50,- excl BTW per uur. 

U kunt hierbij denken aan:

 • Het regelen en aanvragen van zorg en ondersteuning in uw thuissituatie. We kijken of u in aanmerking komt voor een Wmo voorziening bij LoketZ of een beroep kunt doen op een PGB.
 • Invullen van de aanvraag bij het Zorgkantoor.
 • Organiseren van informele zorg.

We maken van tevoren een inschatting van de kosten. U ontvangt hiervoor een offerte. We berekenen geen reiskosten binnen de regio Groot Tilburg.